Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Pirmoji bažnyčia Linkuvoje – medinė – buvo pastatyta 1500 m., 1570-1606 m., joje meldėsi evangelikai reformatai. Nuo 1606 m. ji vėl katalikų bažnyčia. 1634 m. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius Linkuvoje fundavo senosios regulos karmelitų vienuolyną. Jiems buvo perduota parapijinė Linkuvos bažnyčia. Mūrinę bažnyčią 1611 m. pašventino Mikalojus Pacas. 1689 m. bažnyčia galutinai atiteko karmelitams, kurie prie mūrinės bažnyčios ties didžiuoju altoriumi pristatė medinę dalį.

Komentuoti